Bởi {0}
logo
Design Industrial Trade Co., Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Danh Mục Đầu Tư, cặp, túi máy tính xách tay, ví, bàn mat
OEM for well-known brandsCooperated suppliers (20)Multi-Language capability: Total floorspace (240㎡)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Main product
1,65 US$ - 2,10 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
Trả hàng dễ dàng
6 orders

Hot products

Main product
0,50 US$ - 0,60 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 200 Cái
Trả hàng dễ dàng
15 orders
Main product
4,29 US$ - 4,95 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
Trả hàng dễ dàng
66,90 US$ - 69,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
2,55 US$ - 2,75 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Cái
Trả hàng dễ dàng
6,85 US$ - 8,65 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 300 Cái
Trả hàng dễ dàng